ŞART VE KOŞULLAR 

1.- MESOESTETIC® Community 

MESOESTETIC E-COMMERCE, SL (bundan böyle MESOESTETIC olarak anılacaktır) şirketi, üyelerine sağlık ve refahlarını artıracak ve MESOESTETIC'in bu Community aracılığıyla sunabileceği her şeyden faydalanmalarını sağlayacak bir dizi hizmet ve avantaj sunmak amacıyla MESOESTETIC® Community'yi oluşturdu. 

2.- Ön bilgi 

Bu şart ve koşullar, özel etkinlik, faaliyet veya beklentiler için belirlenen diğer özel koşullar, temeller ve kuralların yanında MESOESTETIC'in iletişim ve yönlendirmeleri ile birlikte, MESOESTETIC ile Community üyeleri arasındaki ilişkiyi düzenler. 

Şart ve koşulların tamamının kabul edilmesi zorunludur. Kullanıcı, "Şart ve koşulları kabul ediyorum" düğmesine tıklayarak bu şart ve koşulları açıkça kabul etmezse, MESOESTETIC® Community'ye üye olamaz. 

MESOESTETIC® Community'ye kayıt ücretsizdir. 

3.- MESOESTETIC® Community'ye kayıt  

Sadece 18 yaşını aşmış ve öncesinde kaydolmuş gerçek kişiler MESOESTETIC® Community'ye üye olabilir. Kayıt olmak için formda zorunlu olarak işaretlenmiş alanların doldurulması gerekir. 

Kullanıcı adı her zaman, kullanıcı kaydolduğunda "Adı" alanında girilen ad olacaktır. 

MESOESTETIC® Community üyeleri, başka kişilere şifrelerini açıklamamayı ve şifreyi gizli tutmak için yararlı ve gerekli tüm önlemleri almayı taahhüt ederek şifrelerinin gizliliğini korumaktan sadece kendileri sorumlu olacaktır. Üyeler, şifrenin saklanmasından ve üçüncü şahıslar tarafından izinli veya izinsiz olarak kullanılmasından, tek başına ve münhasıran sorumludur.  

Üyeler, başka bir kişinin kimlik veya şifresini kullanarak hizmete erişmenin ve diğer kişilerin kişisel verilerini kullanmanın veya yaymanın hukuka aykırı olduğunu ve muhtemelen suç teşkil edebileceğini bilmektedir. 

4.- MESOESTETIC® Community aktiviteleri ve hizmetleri 

MESOESTETIC® Community üyeleri, www.mesoestetic.com web sitesi veya her kampanyada verilen özel URL'ler ya da başka herhangi bir yolla sunulan tüm hizmet ve avantajlardan istedikleri zaman yararlanabilir ve bunlara katılabilir. 

MESOESTETIC® Community üyelerinin her etkinlik, çekiliş veya özel kampanya için karşılanması gereken ek gereksinimler, kayıt veya ilgili katılım başvurusu sırasında açıkça belirtilecektir. Ayrıca her bir etkinliğin veya kampanyanın kendi şart ve koşullarını da açıkça kabul etmeleri gerekir. 

Aynı şekilde MESOESTETIC, kampanya veya yarışma yoluyla teslim edilmesini yönetmeye gerek kalmadan, MESOESTETIC® Community üyeleri arasında ürünleri dağıtma hakkını saklı tutar. 

5.- Sorumluluk 

MESOESTETIC® Community üyeleri, (i) MESOESTETIC tarafından sunulan hizmet, ürün ve fırsatları ve bu web sitesinin içeriğini uygun ve yasalarla uyumlu şekilde kullanmayı ve bunları sivil, idari, cezai veya diğer herhangi bir yasa dışı faaliyet için kullanmamayı; (ii) işbu şart ve koşullardaki hükümleri, yasal bildirimi ve MESOESTETIC web sitesinin diğer bölümlerini ihlal etmemeyi; (iii) MESOESTETIC'in talimatlarına ve Üyeler ile kurduğu iletişimlerde belirlediği hususlara uymayı; ve (iv) özellikle fikri ve sınai mülkiyet, veri koruma, kişinin onur, kişisel ve aile mahremiyeti ve görsel hakları olmak üzere yürürlükteki mevzuatı ihlal etmemeyi taahhüt eder. 

Üyeler, faaliyetleri veya ihmalleri nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak MESOESTETIC'e ve/veya üçüncü şahıslara verecekleri tüm zararlardan, MESOESTETIC'i tamıyla tazmin ederek, yükümlüdür. 

Aynı şekilde MESOESTETIC® Community üyeleri, yalnızca örnek olarak verilmek ve hiçbir şekilde bunlarla sınırlı kalmamakla birlikte aşağıdaki içerikleri girmemeyi, iletmemeyi veya yaymamayı taahhüt eder: 

 • Irkçı, yabancı düşmanı, pornografik veya terörist nitelikte içerikler veya insan haklarını ihlal eden içerikler.
 • Suç teşkil eden, aşağılayıcı, iftira niteliğinde veya şiddet içeren eylemleri teşvik eden veya genel olarak yasalara, etik kurallara, örf ve adetlere ve kamu düzenine aykırı içerikler.
 • Hem anayasal hem de uluslararası anlaşmalarla tanınan temel hakları ve kamusal özgürlükleri ihlal eden veya bu terimlerin internette sıkça anlaşıldıkları ve kullanıldıkları anlamıyla, biriyle online tartışmaya girmek, istenmeyen içerikler göndermek, çok sayıda istenmeyen mesaj göndermek, trollemek ve sohbetlere istenmeyen içerikler göndermek dahil olmak üzere sadece rahatsız edici veya anti-sosyal olan bilgi veya içerikler.
 • Kullanıcı adları ve şifreler hakkında yetkisiz üçüncü şahıslara bilgi verilmesi. Şifrenin başka bir kullanıcıya iletilmesi durumunda, bu kullanıcı derhal MESOESTETIC'i bilgilendireceğini taahhüt eder.
 • MESOESTETIC grup şirketlerinden herhangi birinin veya üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarını (patentler, tescilli markalar ve telif hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ihlalini içeren bilgi veya içerikler.
 • İzin alınmamış veya istenmeyen reklam, spam, zincirleme e-posta, saadet zinciri vb.
 • Erişim sağlayıcısı, onun tedarikçileri veya üçüncü kişi internet kullanıcılarının bilgisayar sistemlerine zarar verme olasılığı yüksek olan veri programları (virüsler ve kötü amaçlı yazılımlar).

6.- Bloglara/fikir paylaşım forumlarına katılım 

MESOESTETIC® Community içinde yer alan blog ve/veya fikir paylaşım forumlarından herhangi biri ile ilgili içerikler, web sitesinin kendisinde yayınlanır.  

MESOESTETIC bu bilgilerin kullanılmasından sorumlu değildir. 

MESOESTETIC® Community içindeki blog ve/veya fikir paylaşım forumlarının editörleri, kullanıcılar tarafından blogda yayınlanan yorumların içeriği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bunlar okuyucular tarafından tamamen kendi sorumlulukları altında yazılan yorumlardır. MESOESTETIC olarak tüm kullanıcılardan, başkalarından görmek istedikleri saygı ve eğitim çerçevesinde yorumlar bırakmalarını rica ediyoruz. 

Kullanıcılar tarafından gönüllü olarak yapılan yorumlar ve iletişimler gizli kişisel veri olmayıp herkese açıktır. Bunlar diğer kullanıcıların yorumlarıyla ilişkilidir. Blogların yöneticileri, yayınlanan bilgilerin ve tüm kullanıcıların gönderilerinin tutarlılığını sağlamak için bu verileri tutabilir. 

7.- Reşit kullanıcılar 

MESOESTETIC® Community'ye sadece yetişkinler üye olabilir. 

8.- Sorumluluktan muafiyet 

MESOESTETIC, MESOESTETIC web sitesinin ve içeriklerinin üyeler ve/veya kullanıcılar tarafından kullanımını kontrol edemez ve bu nedenle hukuka aykırı, hatalı, uygunsuz veya kısmi kullanımdan ya da, her halükarda MESOESTETIC ve/veya üçüncü şahısların alacağı yasal önlemlere halel getirmeksizin, bu web sitesinde veya diğer herhangi bir kanalde herhangi bir hizmeti, avantajı, ürünü veya diğer içerikleriyle ilgili erişim ve kullanım koşullarının ve diğer herhangi bir koşulun veya talimatın ihlalinden doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. 

MESOESTETIC, işleyen web sitesinin sürekli olarak kullanılabilirliğini ve devamlılığını garanti edemez. 

Bu nedenle MESOESTETIC, web sitesinin işleyişinin erişilebilir olmaması veya devam etmemesinden ve bunların MESOESTETIC® Community Üyeleri ve/veya üçüncü şahıslar tarafından kullanılmasından doğabilecek hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır. Yine de MESOESTETIC, web sitesinin sürekli kullanılabilir olmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterecektir.  

Aynı şekilde Kullanıcının güncel olmayan veya güvenli bir sürüme sahip olmayan tarayıcı kullanması ve ayrıca Kullanıcının kayıtlı olduğu tarayıcıda şifre veya tanımlama kodu saklama cihazlarının aktivasyonu nedeniyle oluşabilecek hatalardan veya güvenlik eksikliklerinden ya da yanlış kullanım veya arızadan kaynaklanabilecek her türlü hasar, hata veya eksiklikten MESOESTETIC sorumlu değildir. 

Kullanıcı, web sitesinin MESOESTETIC tarafından şirket içi ve dışı kaynaklardan edinilen bilgilerle iyi niyetle yaratıldığını ve geliştirildiğini ve eksiklikler veya hatalar içerse bile mevcut haliyle bunları Kullanıcılara sunduğunu kabul eder. Bu nedenle Kullanıcı, gezinme sırasında web sitesinin neden olabileceği güvenilirlik, kullanışlılık veya yanlış beklentilerle ilgili her türlü sorumluluktan MESOESTETIC'i muaf tutar. 

Kullanıcının üçüncü taraflara herhangi bir şekilde zarar veya hasar vermesi durumunda, sorumluluk münhasıran Kullanıcıya aittir. Aynı şekilde Kullanıcı, MESOESTETIC'e tam tazmin ederek, işbu şart ve koşullardaki hükümlerin ve yürürlükteki mevzuat hükümlerinin ihlali nedeniyle doğacak hukuki işlemlerin neden olabileceği masraf, maliyet ve gereğinde doğabilecek tazminattan yükümlü olacaktır. 

9.- www.mesoestetic.com.tr bağlantıları  

Kullanıcının, bağlantı ve benzeri gibi içeriği etkileyebilecek değişiklikler yapması kesinlikle yasaktır. 

Yasalara, etik kurallara veya kamu düzenine aykırı veya herhangi bir MESOESTETIC grup şirketinin adını veya imajını veya ayırt edici işaretlerinden herhangi birini ihlal eden web sayfaları veya diğer medya kanallarından bu web sitesine bağlantı verilmesi yasaktır. 

Bu web sitesinin yukarıda belirtilen yasaklara aykırı olmayan sayfalarından herhangi birine verilen bağlantılar, kullanıcının bu web sitesine eriştiğinin farkında olacak şekilde gerçekleştirilmesi ve ayrıca varsa bağlantı verdikleri sayfaya karşılık gelen URL'nin tarayıcılarında görünmesi gerekir. 

10.- Kişisel verilerin korunması 

GDPR'nin (Genel Veri Koruma Tüzüğü) 13. maddesi çerçevesinde, MESOESTETIC® Community üyelerinin kişisel verileri, en geniş anlamıyla faaliyetlerini yönetmek ve kullanıcılarla ilişkileri ve ayrıca doğacak hak ve yükümlülükleri desteklemek için işlenecektir. 

MESOESTETIC tarafından işlenen kişisel veriler, Kullanıcının kaydı tamamlarken ve MESOESTETIC® Community kampanyalarına, etkinliklerine, sohbetlerine vb. katılım sırasında verdiği tüm veriler olacaktır.  

MESOESTETIC® Community'ye üyelik, zorunlu olarak önceki paragraflarda belirtilen amaçları yerine getirmek için kişisel verilerinin MESOESTETIC tarafından kullanılmasına açık bir şekilde rıza vermeleri anlamına gelir. Bu durum, belirli hizmetler veya faaliyetler için community üyesinin tamamen kendi isteğine bağlı olarak kaydolması veya kaydının silinmesine halel getirmez. 

İşlenecek kişisel veriler, aşağıdaki kategorilerden herhangi birinde olabilecek formlarda yer alan veriler olacaktır: Kimlik tanımlama bilgileri (ad, soyad, e-posta, telefon, ikamet edilen şehir ve ülke ve posta kodu), kişisel özelliklere ilişkin veriler (ikamet edilen ülke), ticari bilgileri içeren veriler (şirket adı), eğitim ve mesleki veriler (eğitim düzeyi, iş deneyimi, meslek, uzmanlık türü) ve finansal veriler (çevrimiçi satın alma yapmak için gereken banka bilgileri). 

Veri işlemenin yasal dayanağı kullanıcının rızasıdır. Kişisel veriler, açıkça iptal edilmediği sürece saklanır. 

Üyenin bize aile üyeleri veya herhangi bir üçüncü kişiyle ilgili sağlayabileceği veriler için üyenin önceden bu kişilerden onay talep ettiği kabul edilir ve çalışan verileri için belirlenen koruma ve koşullarla aynı koruma ve koşullara tabii olacaktır. Kullanıcı, girilen verilerin doğruluğunu garanti eder ve şirketin verileri her zaman güncel tutabilmesi için bu verilerdeki herhangi bir değişikliği şirkete bildirmeyi taahhüt eder. 

MESOESTETIC® Community üyesi, bu şart ve koşulların geçerli olduğu forma kaydolduktan sonra ürün ve kampanya reklamları almayı kabul eder.  

İlgili taraf, "GDPR hakları" referansını kullanarak [email protected] adresine e-posta göndererek veya Calle de la Tecnología, 25, 08840, Viladecans, Barselona (İspanya) adresine yazılı bildirim göndererek veri koruma görevlisine yazılı olarak ulaşıp erişim, düzeltme, silme, taşınabilirlik, sınırlama ve itiraz haklarını kullanabilir. Haklarınızı kullanamamanız halinde, AEPD'ye (İspanyol Veri Koruma Ajansı) veya ilgili tarafın ülkesindeki yetkili denetim makamına başvurabilirsiniz. 

11.- Veri aktarımı ve uluslararası aktarım 

MESOESTETIC® Community üyesine, belirli faaliyetler (bildirimler, reklamlar, etkinlikler vb.) için kişisel verilerinin, veri işleyici olarak faaliyetleri gerçekleştirmeleri için geldikleri ülkedeki distribütörlere iletileceği konusunda bilgi verilir. 

Distribütörün AB veya AEA dışındaki bir ülkede bulunması durumunda bu işlem uluslararası veri aktarımını içerebilir. Bu amaç çerçevesinde MESOESTETIC ve distribütör, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan uygun standart sözleşme maddelerini akdetmiştir. 

12.- Görüntü hakları 

MESOESTETIC® Community faaliyetlerine katılan Kullanıcılar, MESOESTETIC tarafından sunulan hizmetler, etkinlikler, avantajlar veya kampanyalarla ilgili olarak aktivitelerin kendisinin veya yeni sürümlerinin ve diğer kampanya veya reklam faaliyetlerinin yönetimi için adlarının, soyadlarının, görsellerinin ve seslerinin kaydedilebilmesi, çoğaltılabilmesi ve internet de dahil olmak üzere her türlü kanalda yayınlanabilmesi için izin verir ve bu iznin onlara herhangi bir ücret alma hakkı tanımaz. 

13.- Fikri ve sınai mülkiyet 

Bu web sitesinin tüm içeriği (veritabanları, resimler, çizimler, grafikler, metin dosyaları, haritalar, çerçeveler, afişler, arayüz, yazılım ve çeşitli kaynak kodları, ses ve video dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve web sitesinin kendisi, MESOESTETIC'in veya bu içerikler üzereinde lisans veren ve atama yapan içerik sağlayıcılarının mülküdür ve ulusal ve uluslararası fikri ve sınai mülkiyet kanunları tarafından korunmaktadır. Web Sitesinin tüm içeriğinin toplamı (bilgi toplama, tasarım, düzenleme ve montaj olarak anlaşılır) münhasıran MESOESTETIC'in mülkiyetindedir. 

Web sitesinin kullanım ve geliştirilmesinde kullanılan tüm yazılımlar, MESOESTETIC'in veya onun yazılım tedarikçilerinin malıdır ve ulusal ve uluslararası fikri ve sınai mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. 

MESOESTETIC'in, fikri mülkiyet hakkı sahiplerinin veya diğer içerik sahiplerinin önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir kullanıcı tarafından web sitesi ve içerikleri ile ilgili olarak, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdaki fiillerde bulunması yasaktır: 

Herhangi bir kişinin siteden istediği zaman erişebileceği şekilde, halka açık hale getirmek de dahil olmak üzere, herhangi bir şekilde herkese açık her türlü iletişim. 

 • Satış, kiralama ve/veya ödünç verme de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü dağıtım.
 • Site veya içeriğinin tamamının veya bir kısmının, herhangi bir şekilde ve herhangi bir biçimde, doğrudan veya dolaylı ve geçici veya kalıcı olarak çoğaltılması.
 • Buradan türetilen ürünler ve/veya hizmetlerin oluşturulması da dahil olmak üzere tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde dönüştürme.
 • Yukarıdakileri veya diğer biçimleri içeren diğer herhangi bir erişim şekli.
 • Herhangi bir veri tabanındaki içeriğin tamamının veya önemli bir kısmının doğrudan veya dolaylı olarak dışarıya aktarılması ve/veya yeniden kullanılması; ve/veya önemli olmayan miktarda bölümün tekrarlayan şekilde veya sistematik olarak dışarıya ve/veya yeniden kullanılması.

Ancak kullanıcı, web sitesini ve içeriğini ücretsiz olarak veya bir ücret karşılığında üçüncü kişi veya kuruluşlara sunmamak koşuluyla, kişisel ve ticari olmayan kullanımı için ücretsiz olarak görüntüleyebilir ve indirebilir. 

Sonuç olarak web sitesinde görünen, MESOESTETIC veya tedarikçilerine ait veritabanlarının, görsellerin, çizimlerin, grafiklerin, metinlerin, ses ve video dosyalarının ve yazılım programlarının ve diğer herhangi bir içeriğin erişime sunulması ve kullanılması, hiçbir durumda bunlar üzerindeki mülkiyetin devri veya kullanıcı lehine bir kullanım hakkı verilmesi anlamına gelmez. 

Web sitesinde görünen tescilli marka, işaret, ayırt edici işaret veya logolar MESOESTETIC grup şirketlerine aittir veya sahipleri tarafından lisans verilmiş veya atanmıştır, ayrıca bunlar usulüne uygun olarak tescil edilmiş veya tescil aşamasındadır. Bu ögelerin izinsiz veya usulüne uygun olmayan şekilde kullanımı, MESOESTETIC grup şirketlerinin veya diğer üçüncü taraf sahiplerinin sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelir. 

Kullanıcılar, MESOESTETIC® Community faaliyetlerine katılarak, diğerlerinin yanı sıra her türlü bir grafik, görsel-işitsel, ses, internet ve herhangi bir etkileşim kullanımı ile pazarlama, ikincil ve bunlardan kaynaklı kullanımlar ve eser ve performansların kısmı veya toplam kullanımı da dahil olmak üzere, herhangi bir formatta, destek platformunda ve kullanım modunda bunları kullanmak için bahsi geçen katılımdan doğabilecek her türlü eser veya korumalı hizmetlerin tüm fikri mülkiyet haklarını, münhasıran ve üçüncü taraflara devretme hakkı ile birlikte MESOESTETIC'e devrettiğini kabul eder. Bu devir dünyadaki tüm ülkeler için ve yasal korumanın azami süresine kadar geçerli olacak şekilde ücretsizdir.    

14.- Mücbir sebep  

Mücbir sebep ile, örnek olarak verilen ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdaki durumlar anlaşılır: (a) Öngörülmesi mümkün olmayan veya öngörülmeyen veya öngörülemeyen, kaçınılmaz olan tüm olaylardır; (b) Farklı MESOESTETIC web sayfalarına erişim hataları; (c) Elektrik veya telefon şebekesinde kesinti; (d) Hizmetlerin kalitesini etkileyen ve MESOESTETIC'e veya Kullanıcıya atfedilemeyecek, üçüncü şahısların veya aweb sitesi sunucusuna yapılan üçüncü şahısların saldırıların (virüsler) neden olduğu hasarlar; (e) Web sitesinin ürün ve içeriklerinin aktarımında, yayılmasında, saklanmasında veya üçüncü şahıslara tesliminde meydana gelen hatalar; f) Bahsi geçen üçüncü tarafların neden olduğu kabul, tedarik veya erişimdeki sorunlar veya hatalar; g) Yangınlar; h) Seller veya depremler; i) Ürün tedarikini ve dolayısıyla MESOESTETIC tarafından kabul edilen yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyen grevler veya iş uyuşmazlıkları veya diğer sosyal kargaşalar; j) Yakıt veya elektrik enerjisinin eksikliği veya kullanılabilir olmaması; k) Kazalar; l) Savaş; m) Ticaret ambargoları veya diğer ambargolar; n) Kuşatma; o) Ayaklanmalar; veya p) Herhangi bir hükümet düzenlemesi. 

İdari veya yönetim hataları mücbir sebep sayılmaz. 

15.- Şart ve Koşullarda Değişiklikler  

MESOESTETIC, bu şart ve koşulların herhangi bir bölümünü istediği zaman değiştirme (değiştirme, silme ve/veya ekleme dahil) hakkını kullanma hakkını saklı tutar. 

Aksine açıkça karar verilmediği sürece, değişiklikler yayınlandıkları andan itibaren yürürlüğe girecek ancak kullanıcıların halihazırda tanınmış haklarını etkilemeyecektir. 

16.- MESOESTETIC® Community Üyeliğinin Sonlandırılması 

Üyeler, [email protected] adresine e-posta göndererek MESOESTETIC® Community üyeliklerinin iptalini talep edebilir. 

Kişisel verileri iptal etme hakkının kullanılması, sonucunda MESOESTETIC® Community üyeliğinden çıkma talebi anlamına gelir. 

MESOESTETIC, zaman zaman yürürlükteki şart ve koşullara uymayan herhangi bir MESOESTETIC® Community kullanıcısının üyeliğini sonlandırabilir. 

Yukarıda belirtilen husustan bağımsız olarak, Kullanıcı her zaman hangi faaliyete, hizmete, etkinliğe veya kampanyaya katılmak istediğine karar verebilir. 

17.- Uygulanabilir Yasa ve Yargılama Yetkisi 

Tüketicinin bulunduğu ülkenin kanunu belirli bir yargılama belirtmediği sürece, işbu şart ve koşullar İspanyol kanunlarına göre yorumlanır ve yönetilir.  

İşbu şart ve koşulların yorumlanmasından veya yerine getirilmesinden kaynaklanan herhangi bir davadayürürlükteki mevzuata uygun olarak ilgili mahkemeler yetkili olacaktır.